Nutrilife centar

NAŠ TIM

MARIJANA ZUBAC

Zubac Marijana pohađala je dodiplomski studij prehrambene tehnologije na Agronomskom i prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Mostaru od 2008 do 2011 godine. Radno iskustvo stekla je na stručnoj praksi 2009. godine u tvrtki Ledo d.o.o. Diplomski studij završila je 2013. godine u Zagrebu, gdje je stekla zvanje inžinjera prehrambenog inžinjerstva. Od 2016. do 2018. godine nalazila se na mjestu direktora u tvrtki Sermon d.o.o. za biotehnologiju i farmaciju. Danas se nalazi na mjestu direktora Nutricentra u Mostaru i voditelj je za regulaciju tjelesne težine NutriCENTAR je nutricionistička kuća osnovana u Mostaru ustrateškoj suradnji sa Nutrilife Centrom iz Zagreba, jednim od vodećih nutricionističko-dijagnostičkih centara u RH.