Nutrilife centar

NAŠ TIM

MIRELA MARIĆ

Dr.sc. Mirela Marić doktorirala je na Prehrambeno – biotehnološkom fakultetu  u Zagrebu, na temu: Procjena alergijskog potencijala voća i povrća u funkciji proizvodnih procesa, a diplomirala je 2000. godine  na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, studij prehrambene tehnologije smjer nutricionizam.

Nakon studija radi u službama prodaje,  kao voditelj marketinga i na području nutricionizma. Od 2004. zaposlena je u Poliklinici Aviva i radi kao Voditeljica Centra za regulaciju tjelesne težine. Suvlasnica je Nutrilife Centra, nutricionističko – dijagnostičkog Centra, koji predstavlja Novo doba nutricionizma u Hrvatskoj.

Uz razne projekte , odradila je i  treću sezonu show-a  emisije  RTL –a  Život na vagi i službeni je nutricionist emisije . Aktivno surađuje  sa svim nadležnim zdravstvenim institucijama, prati zakonodavstva i pravilnike o prehrani i dijetetici. Redovito sudjeluje na svim znanstvenim usavršavanjima, objavljuje znanstvene radove, sudjeluje na tečajevima trajne edukacije, te prisustvuje sa predavanjima na raznim domaćim i međunarodnim kongresima.