Dva su krajnja dijela spektra u odlučivanju o hrani, krajnja nebriga i ekstremna posvećenost preciznom praćenju svakog unosa hrane (ortoreksija). Većina ljudi negdje je između, a reda i smisla u prehrani mora biti, osobito kada dođe do zdravstvenih problema, debljine i drugih poremećaja povezanih s hranom. Naravno, nikad nije kasno, ali uvijek je bolje svoju prehranu staviti u red čim je prije moguće. Odlazak nutricionistu može donijeti znatne koristi i zdrave promjene u to svakodnevno važno područje života – prehranu.

U Nutrilife Centru primjenjujemo najviše standarde struke i upotrebljavamo suvremenu dijagnostičku opremu za nutricionističku procjenu statusa i maksimalno odgovarajuće rješenje za vaše potrebe. Bilo da želite poboljšati svoje prehrambene navike, ispraviti loše ili usvojiti bolje, bilo da sportski način života više ne podržava uobičajenu rutinu hranjenja, bilo da želite smanjiti ili povećati tjelesnu masu, ili vaše zdravstveno stanje upućuje na posebne prehrambene potrebe, u Nutrilife Centru možemo za vas kreirati individualni plan prehrane temeljen na osobnim mjerama, sklonostima i životnom stilu.

Primjenjujući testove genetičkih panela i intolerancije na hranu, pružamo cjelovita rješenja personalizirane prehrane, što predstavlja maksimum preciznosti koji znanost o prehrani danas može ponuditi. Prema potrebi imamo snagu dodatne jasnoće uvida u prehrambeno stanje i vrlo fino prilagođena rješenja za savršenu individualizaciju dijete i odabira hrane.