Prehrana prema bolestima

Određene zdravstvene dijagnoze, nose i velike nutritivne promjene prilagođene svim dijetoterapijama. Hrana u slučaju bolesti , može poboljšat i pogoršati zdravstveno stanje, zato je bitno prilagoditi vrstu, količinu, omjere i raspored obroka,  i prilagoditi ih  svim liječničkim preporukama i dijagnozama.Određene zdravstvene dijagnoze, nose i velike nutritivne promjene prilagođene svim dijetoterapijama. Hrana u slučaju bolesti , može poboljšat i pogoršati zdravstveno stanje, zato je bitno prilagoditi vrstu, količinu, omjere i raspored obroka,  i prilagoditi ih  svim liječničkim preporukama i dijagnozama.