Nutrilife centar

USLUGE

Dijagnostika

Zdravlje uvijek mora biti na prvom mjestu, a način prehrane je jedan od osnovnih mehanizama njegovog pravilnog održavanja. Međutim, ne postoji jedan kroj isti za sve u prehrani. Dob, tjelesna građa, stil života, genetska predodređenost i okoliš u kojem živimo samo su glavne odrednice što trebamo jesti i kako se hraniti. Nutricionizam posreduje između čovjeka i njegove hrane, s ciljem određivanja najbolje individualne prehrane za svaku pojedinu osobu. Na osnovu intervjua o prehrambenim navikama te podacima dobivenim mjernim uređajima, planiramo individualni program prehrane. Dodatno je moguće još detaljnije personalizirati prehranu prema podacima genetskih panela, za savršen nutrigenetski odgovor na životne potrebe.

Uz uslugu diagnostike Nutrilife Centra, za maksimalne rezultate, preporučujemo i usluge naših partnera.