Nutri-dijagnostika

Nutri-dijagnostika

ANTROPOMETRIJA se koristi u nutricionizmu kako bi se procijenila tjelesna kompozicija osobe, što uključuje masu tijela, visinu, opseg struka, opseg bokova i omjer struka i kukova. To je važan alat koji se koristi za procjenu nutritivnog statusa i rizika za razne bolesti povezane s prehranom. Oni su samo jedan od alata koji se koristi za procjenu, a informacije koje se dobivaju iz antropometrijskih mjerenja treba kombinirati s drugim informacijama, poput prehrambenih navika, fizičke aktivnosti, laboratorijskih podataka i medicinske povijesti.

ANALIZA SASTAVA TIJELA je proces mjerenja različitih komponenti tijela, kao što su masno tkivo, mišićno tkivo, kosti i voda, kako bi se procijenila tjelesna kompozicija osobe. U Nutrilife Centru analizu sastav tijela radimo sa medicinski validnom vagom Tanita MC – 780MA (bioelektrična impedancija (BIA)). Analiza sastava tijela se koristi kako bi se procijenila tjelesna kompozicija, koja može biti povezana s različitim zdravstvenim rizicima. Na primjer, prekomjerna količina masnog tkiva u tijelu može povećati rizik od srčanih bolesti, dijabetesa i drugih zdravstvenih problema. Analiza sastava tijela može pomoći u identificiranju rizičnih faktora i omogućiti praćenje napretka u cilju poboljšanja zdravlja.

Započnite promjenu već danas