Nutricionistički
pregled

Nutricionistički pregled je opsežna procjena prehrambenih navika, zdravstvenog stanja, životnog stila i drugih čimbenika koji utječu na nutritivni status osobe. To je proces koji provode nutricionisti u Nutrilife-u  kako bi se utvrdilo kako prehrana utječe na zdravlje i kako se prehrana može prilagoditi kako bi se postigao optimalni nutritivni status.

Nutricionistički pregled sastoji se od sljedećih koraka:

  • Anamneza: Nutricionist postavlja pitanja o prehrambenim navikama, životnom stilu, zdravstvenom stanju i drugim čimbenicima koji utječu na prehranu i zdravlje osobe.
  • Procjena nutritivnog statusa: Na temelju informacija dobivenih iz anamneze, nutricionist procjenjuje nutritivni status osobe, uključujući procjenu tjelesne mase, sastava tijela, unosa makro i mikronutrijenata, kao i rizike vezane uz prehranu.
  • Postavljanje ciljeva: Nakon procjene nutritivnog statusa, nutricionist s klijentom postavlja ciljeve za prehranu i zdravlje.
  • Izrada personaliziranog prehrambenog plana: Nutricionist izrađuje personalizirani prehrambeni plan koji uključuje hranjive sastojke i namirnice koje osoba treba uključiti u prehranu, kao i prilagođavanje obroka i veličina obroka prema individualnim potrebama i ciljevima.
  • Praćenje i evaluacija: Nakon izrade prehrambenog plana, nutricionist prati napredak putem kontrolnih pregleda i prilagođava ili kreira novi plan prehrane prema potrebi kako bi se postigao optimalni nutritivni status i cilj klijenta.
Započnite promjenu već danas