NUTRICIONISTIČKA DIJAGNOSTIKA

ANTROPOMETRIJSKI I NUTRITIVNI STATUS

Prvi je korak u određivanju plana prehrane određivanje prehrambenog statusa i standardnog antropometrijskog mjerenja. Dodatni uvid moguće je imati uz napredne analitičke mjere kao što su BIA segmentacijska analiza sastava tijela, procjena statusa vitamina i minerala, dinamometrija. Pritom primjenjujemo validirane medicinske mjerne uređaje i zlatne standarde poput kalipera.

TESTIRANJA NA HRANU

Cilj je izrade individualnog plana prilagodba prehrane životnom stilu i posebnim potrebama klijenta, preferencijama u odabiru namirnica te bihevioralnim navikama i ritmu življenja. Za temeljit uvid preporučujemo napraviti test intolerancije na hranu za analizu nepoželjnih reakcija na određene vrste hrane, jer intolerancija hrane može uzrokovati ozbiljne zdravstvene smetnje, od gastrointestinalnih, respiratornih do dermatoloških simptoma. Nakon testiranja moguće je izraditi eliminacijske jelovnike u cilju uklanjanja namirnica na koje tijelo reagira i napraviti planske izmjene u prehrani. Test intolerancije na hranu u našem radu važna je primarna mjera za korekciju načina prehrane s rezultatima vidljivim u kratkoročnom razdoblju, temeljena na egzaktnim mjernim rezultatima laboratorija. Nutrigenetičke i nutrigenomske analize nadgradnja su, detaljna dubinska analiza kojom je moguće proniknuti u povezanost hrane i naših gena (genetički paneli).